TÜRKƏCARE

Möcüzəvi bitki: ciyərinizi tər-təmiz edir

Möcüzəvi bitki: ciyərinizi tər-təmiz edir

Eşşək qanqalı qanqal, kəngər kimi adlarla tanınır. Qanqaldan bir çox yerdə yeməklər...